Werkwijze

Het eerste gesprek is met kind/jongere en één of beide ouders. In dit gesprek wordt in kaart gebracht wat het probleem is en hoe de behandeling eruit kan zien. Op basis van dit gesprek worden verdere afspraken gemaakt.

Afhankelijk van de problematiek kan gekozen worden voor:

  • Psycho-medische behandeling van kinderen met ADHD/ADD en aanverwante stoornissen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het landelijk geldende behandelprotocol voor kinderen met ADHD zoals dat is opgesteld in de 'Zorgstandaard ADHD' (2019). Begeleiding van ouders en kind en mogelijk medicamenteuze ondersteuning zijn hiervan een onderdeel.

  • Onderzoek naar ADHD/ADD. Dit wordt gedaan in samenwerking met andere eerstelijnspraktijken.

  • Cognitieve gedragstherapie voor kinderen met sociaal-emotionele problematiek. Therapie waarbij het kind leert weer meer grip te krijgen op die gedachten, gevoelens en gedrag waar hij/zij last van heeft.

  • EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling voor kinderen en adolescenten die iets heftigs hebben meegemaakt en hier nog last van hebben.

Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind als met de ouders.

Zonder toestemming van de ouders zal er niet met derden gesproken worden.