Tarieven

Vanaf 1 januari 2015 worden de kosten voor hulp aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar vergoed door de gemeente waar uw kind woont. De Kinderpraktijk heeft een contract gesloten met de gemeente Holland Rijnland (Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude). Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of het Jeugd- en Gezinsteam nodig. 

Zelf betalen? U kunt er ook voor kiezen uw sessies zelf te betalen. Er is dan geen tussenkomst nodig van een verwijzer. 

Het tarief bedraagt €105,- per behandelgesprek. Een gesprek duurt drie kwartier tot een uur. Het tarief voor een telefonisch consult bedraagt €25,- per consult. Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld dit dan minimaal 24 uur van te voren. Anders wordt de tijd die was gereserveerd voor de afspraak in rekening gebracht. 

Aanmelden

Een aanmelding is mogelijk na verwijzing door de huisarts, maar u kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken. 

U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 06-12317103. Tijdens behandelingen staat de telefoon doorgeschakeld naar de voicemail. Indien u een bericht inspreekt zal Marlies van Velzen proberen u zo snel mogelijk terug te bellen. 

Wachttijd

Op dit moment heeft de praktijk een aanmeldstop.