Behandelaar

Marlies van Velzen is arts Maatschappij en Gezondheid, cognitief gedragstherapeut VGCT ® en EMDR therapeut. Lid van de beroepsvereniging voor Artsen Jeugdgezondheidszorg (AJN), het landelijk ADHD-Netwerk en de VGCT. Marlies is 10 jaar werkzaam geweest als consultatiebureauarts en schoolarts. Daarna heeft zij ruim 9 jaar gewerkt in de jeugd GGZ in een ambulante setting. Zij heeft jarenlange ervaring in de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van kinderen met ADHD. De kinderpraktijk is zij gestart in mei 2011.