Belangrijk bericht over de maatregelen rondom het Coronavirus

Om verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en mijn cliënten te beschermen heb ik het volgende besloten:


Update: Alle afspraken vinden op de praktijk plaats. Daarbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Mocht u of uw zoon/dochter klachten hebben dan kan de afspraak niet doorgaan.

Bij alle afspraken verzoek ik u geen andere kinderen mee te nemen en bij voorkeur één ouder. Bij een eerste afspraak/intake mogen beide ouders meekomen.

Mocht u de afspraak liever niet op de praktijk willen dan kunt u dat aangeven en dan zal ik telefonisch contact met u opnemen.


Welkom op de website van Kinderpraktijk van Velzen

De Kinderpraktijk van Velzen is een praktijk voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Ouders worden bij de behandeling betrokken.

Met welke problematiek kunt u terecht


  • Kinderen met gedrags- en of leerproblemen waarbij onderzoek heeft uitgewezen dat het kind ADHD/ADD heeft.

  • Kinderen met sociaal-emotionele problemen zoals snel boos zijn, zich somber of angstig voelen, weinig zelfvertrouwen, faalangst, dwangmatigheden, erg teruggetrokken zijn.

  • Kinderen die iets heftigs of naars hebben meegemaakt (bv een ongeluk, een brand, pesterijen) en hier nog last van hebben.